Ekonomi

Depremden etkilenen iller için ek MTV muafiyeti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yol açtığı finansman ihtiyacı nedeniyle 2023 yılı için tüm araçlarda bir defaya mahsus olmak üzere çift MTV alımına ilişkin yönetmeliğin usulü ve aslı kesinleşmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesi ile Getirilen İlave Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ek MTV uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopter gibi araçlar ile 31 yılına kadar ilgili sicillere ilk defa tescil ve kaydı yapılacak araçlar Aralık 2023, bu yıl bir kez. tahakkuk eden MTV miktarı kadar ek MTV’ye tabi olacaktır.

Ek MTV ödemeden trafikten çekilme, hurdaya çıkarma ve yurt dışından çıkarma gibi nedenlerle tescil kaydının kapatılması mümkün olmayacaktır.

Depremden etkilenen iller için istisna yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde deprem tarihi itibarı ile tescil ve tescili yapılan araçlar 6 Şubat’ta Sivas’ın Gürün ilçesinde depremler nedeniyle yıkılan veya ağır veya orta hasarlı bina sahiplerine ait araçlar ile depremlerde ağır hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelen araçlar ile ruhsatını kaybeden mükelleflere ait araçlar, eşi veya birinci derece yakınlarından biri deprem nedeniyle ek MTV’den muaf olacaktır.

Deprem nedeniyle yıkılan veya ağır veya orta hasarlı bina sahipleri ile birinci dereceden kan yakınlarından birini kaybedenler, ruhsatlı ve kayıtlı aracı olanlar, deprem nedeniyle ağır hasarlı aracı bulunanlar, veya adları veli, veli, kanuni temsilcisi olanlar ile araçlara tahakkuk ettirilen Ek MTV, beyannameye ekli “Ek MTV İstisna Talep Formu” ile aracın sorumlu olduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurulması halinde iptal edilecektir. vekâletname ile atanan vekiller ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen tevsik edici belgeler.

Yılın son 6 ayında ilk kez tescil edilen ve tescil edilen araçlar

Tahakkuk eden ek MTV, birinci taksit Kanunun yayımını izleyen ay sonuna kadar, ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir. Ancak, yılın son 6 ayında ilgili sicillere ilk defa tescil ve tescil ettirilen araçlar için tahakkuk ettirilen yıllık MTV, ikinci 6 aylık döneme ilişkin olduğundan, bu araçların ilave MTV’si MTV’ye eşit olacaktır. 6 aylık süreye tekabül eden tutar ile bu araçlara tahakkuk eden MTV ödemesi peşin olarak yapılacaktır.

Öte yandan ilgili kanunun yayımı tarihinden önce trafikten çekilen bir aracın ruhsatının kanunun yayımı tarihinden itibaren 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden açılması halinde bu araç sahipleri ek MTV’nin mükellefi olacak. araca yıl içinde tahakkuk eden MTV tutarında ek MTV ödenecektir. .

Araçların herhangi bir satış veya faz işlemi yapılmadan önce bu araçlar için tahakkuk ettirilen ek MTV’nin tamamının ödenmesi gerekecektir. “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesine Dair Kanun”un 48 inci maddesi kapsamında ek MTV ödenmemiş veya taksitlendirilmemiş araçlar için teknik muayene yapılmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu